Finjustera Windows 7 Sökindex för bättre prestanda

I artikeln, Dra fördel av sökfilter i Windows Explorer, jag visade hur du använder och utnyttjar sökfiltren inbyggd i Windows 7 Explorer sökrutan och i artikeln Tagg dina filer för enklare sökningar i Windows 7, visade jag du hur du taggar dina filer i Microsoft Windows 7 med verktyg inbyggda i Windows Explorer. Efter att båda artiklarna publicerats fick jag e-post från läsarna som undrade hur sökindexet i Windows 7 fungerar och om det var möjligt att anpassa det.

Vissa läsare ville lägga till olika platser i Sökindex och andra ville ta bort vissa platser. Andra undrade över att lägga till eller ta bort vissa filtyper från Sökindex. Jag hörde också från läsare som stötte på problem med Windows 7's Search och undrade hur man fixar det.

I den här utgåvan av Windows Desktop Report kommer jag att visa dig hur du kan gå in i och börja ställa in Windows 7 Search Index.

Det här blogginlägget är också tillgängligt i PDF-format i en TechRepublic Download.

Åtkomst till sökindex

Det är lättare att komma åt sökindex än du kan föreställa dig. Klicka bara på Start-knappen och skriv Index i textrutan Sök. När resultaten visas väljer du bara objektet Indexeringsalternativ. Då ser du dialogrutan Indexeringsalternativ, som visas i figur A, från vilken du kan finjustera och felsöka Windows 7s sökindex.

Figur A

Du kan finjustera och felsöka Windows 7s sökindex i dialogrutan Indexeringsalternativ.

Som du kan se är huvudpanelen i dialogrutan Indexeringsalternativ med titeln Inkluderade platser och detta visar exakt vilka platser på hårddisken som indexeras. Knapparna Ändra och Avancerat ger dig tillgång till konfigurationsfunktionerna. Paus-knappen gör att du kan pausa indexeringsfunktionen i 15 minuter.

Håll dig uppdaterad om de senaste tips och tricks från Microsoft Windows med TechRepublics nyhetsbrev om Windows Desktop, levererat varje måndag och torsdag.

Indexerade platser

Om du vill ändra de platser som indexeras klickar du på knappen Ändra. När du gör det ser du dialogrutan Indexerade platser, som visas i figur B. På topppanelen kan du lägga till eller ta bort platser genom att markera eller rensa kryssrutor. Den nedre panelen visar exakt vilka platser på hårddisken som indexeras. Om du inte ser en plats som du tycker du borde klicka bara på knappen Visa alla platser.

Figur B

I dialogrutan Indexerade platser kan du ange vad som är och vad som inte ska indexeras.
Som ni ser på mitt exempelsystem indexeras inte den externa hårddisken, som jag använder för säkerhetskopiering. Det verkar också som om enhet C inte är indexerad, men det är inte helt sant. Om du klickar på pilen intill enhetsbokstaven, kommer trädet att utvidgas, som visas i figur C, och du kan se att nästan allt i mappen Användare är valt. Det beror som standard på att alla dina uppgifter ska finnas - Mina dokument, Min musik, Mina bilder och så vidare.

AppData-mappen är inte vald och som du kan se i den nedre panelen visas den mappen under rubriken Uteslut.

Figur C

När du utökar enhet C ser du att nästan allt i mappen Användare är valt.

Nu är bildskärmbilden i figur C modifierad så att du kan se alla toppnivåmappar i användarmappen såväl som resten av toppnivåmapparna i enhet C. Du kan se att utanför användarmappen finns ingen av de andra mapparna på enhet C väljs.

Återigen kan du lägga till eller ta bort platser genom att markera eller rensa kryssrutorna. Kom ihåg att du verkligen inte vill indexera hela hårddisken eftersom det skulle bromsa indexeringsfunktionen. Indexera bara platser där du faktiskt lagrar datafiler.

På ett av mina Windows 7-system lagrar jag till exempel alla filer som jag laddar ner från Internet i en mapp i roten till enhet C (C: \ Nedladdningar). Anledningen till att jag gör det är att förhindra att filerna ingår i mina vanliga säkerhetskopior. Jag vill inte slösa utrymme på min backup-enhet med filer som jag enkelt kan ladda ner när som helst. Jag vill dock kunna söka i dessa filer, så jag inkluderar mappen C: \ Download som en plats som ska indexeras.

Filtyper

Tillbaka till dialogrutan Indexeringsalternativ, om du klickar på knappen Avancerat och när dialogrutan Avancerat alternativ visas väljer du fliken Filtyper, ser du en komplett lista över alla filtyper som Windows 7s sökindex håller reda på såsom visas i figur D.

Figur D

På fliken Filtyper kan du hitta en lista över alla filtyper som Windows 7: s sökindex spårar.

Förutom att lägga till och ta bort filtyper från indexet kan du också konfigurera hur filtyper indexeras.

När du bläddrar igenom listan ser du att varje filändelse antingen är indexerad av Egenskaper eller Egenskaper och Filinnehåll. Till exempel indexeras Word-dokumentfiler (.docx) med Egenskaper och Filinnehåll medan Word-mallfiler (.dotx) endast indexeras av Egenskaper.

Om du använder en filändelse som inte ingår i indexet kan du lägga till den genom att skriva en filändelse i listan Lägg till ny tillägg till och sedan klicka på Lägg till. Om du vill ta bort en filändelse från indexet, rensa bara kryssrutan

Nu innan jag går vidare vill jag påpeka att det finns mer än 100 olika egenskaper (aka metadata) som Windows 7s sökindex kan hålla reda på för varje fil. Detta inkluderar allt från grunderna som tid- och datumstämpel eller filstorlek till mer specifika saker som kameran som används för att ta en bild (.jpg) eller titel på albumet som en låt är på (.mp3).

Indexinställningar

Tillbaka till dialogrutan Avancerat alternativ, om du väljer fliken Indexinställningar, hittar du tre paneler som innehåller några användbara alternativ, som visas i figur E.

Figur E

Fliken Indexinställningar har tre paneler som innehåller några användbara alternativ.

Filinställningar

På panelen Filinställningar kan du konfigurera Sökindex för att kunna indexera krypterade filer, om du har och använder filkryptering. Kom dock ihåg att om du aktiverar indexering av krypterade filer du verkligen också bör använda Windows BitLocker eller ett annat krypteringsprogram för att säkerställa säkerheten för dina krypterade filer. Om du inte gör det, kommer Windows 7 att visa den gula kodade säkerhetsvarningen som visas i figur F. (Observera att om du fortsätter måste indexet byggas om från grunden, vilket kan ta en stund.)

Figur F

Innan du kan aktivera indexering av krypterade filer visar Windows 7 denna varning.

Om du använder diakritiska ämnen (t.ex. à eller ç) kan du konfigurera indexet för att känna igen ord som använder dem och behandla dem annorlunda än på samma sätt stavade ord. (Återigen, om du markerar den här kryssrutan måste indexet byggas om från grunden, vilket kan ta en stund.)

Felsökning

I felsökningspanelen kan du klicka på ombyggnadsknappen för att ta bort det befintliga indexet och bygga om det från grunden. Även om detta kommer att ta ett tag att slutföra kommer det definitivt att fixa ett skadat eller på annat sätt icke fungerande index.

Å andra sidan, om du vill utforska andra alternativ först, kan du starta felsökaren Sök och indexering, som visas i figur G, och låta den vägleda dig genom olika felsökningsfunktioner.

Figur G

Felsökaren för sökning och indexering leder dig genom olika felsökningsfunktioner.

Indexplats

I panelen Indexeringsplats kan du naturligtvis ändra platsen där den faktiska indexfilen finns. Till exempel kanske du vill frigöra lite utrymme på hårddisken genom att flytta indexfilen till en annan plats. För att göra det, klickar du bara på knappen Välj nu, som visar en standard dialogruta Bläddra efter mapp.

Vad är din uppgift?

Tycker du om fördelarna med Windows 7: s förbättrade sökfunktion? Kommer du att justera sökindexet med någon av dessa tekniker? Som alltid, om du har kommentarer eller information att dela om detta ämne, vänligen ta dig en stund till TechRepublic Community Forums och låt oss höra från dig.

© Copyright 2020 | mobilegn.com