Dechiffrera Svchost-processer i Windows med Svchost Viewer

Tillbaka i november förra året i mitt blogginlägg med titeln "Identifiera och få detaljerad information om processer i Windows 7", visade jag hur du använder Windows Task Manager för att spåra detaljerad information om alla processer som körs i Windows 7. Som jag gjorde, Jag nämnde att om processen du är intresserad av att lära dig mer om listas som Svchost.exe kan du använda kommandoradsverktyget Tasklist för att lära dig vilka tjänster som körs i en Svchost.exe-process genom att öppna en kommandotolken och använda kommandot

Aktivitetslista / svc / fo-lista

När du gör det ser du en lista över alla processer som för närvarande körs och kan bläddra igenom listan, hitta Svchost.exe-processerna och se en lista över alla tjänster som körs under den.

Naturligtvis nämnde många människor att Process Explorer, av Mark Russinovich och tillgänglig från Microsofts webbplats Windows SysInternals, gör ett bra jobb med att tillhandahålla information om alla processer som körs. Men jag har nyligen stött på ett verktyg som specialiserat sig på bara Svchost.exe-processer, kallad Svchost Viewer. Även om det här verktyget inte gör någonting som Process Explorer inte kan, gör det inte leran av vattnet med överflöd av funktioner.

Nu gör mig inte fel. Jag säger inte att du inte ska använda Process Explorer. Det är bara att det är mycket snabbare att identifiera Svchost.exe-processer med Svchost Viewer. Jag skulle faktiskt rekommendera att du har både Process Explorer och Svchost Viewer i din verktygslåda.

I den här utgåvan av Windows Desktop Report kommer jag att visa dig hur du använder Svchost Viewer för att spåra detaljerad information om alla Svchost.exe-processer som körs i Windows 7.

Det här blogginlägget är också tillgängligt i PDF-format i en TechRepublic-nedladdning.

Skaffa Svchost Viewer

När du laddar ner Svchost Viewer kommer du att upptäcka att programmet kommer som en fristående körbar fil som är redo att köras så snart du extraherar den från Zip-filen - det finns ingen installationsprocedur. En extra fördel här är att du kan sätta Svchost Viewer på en USB-flashenhet och enkelt köra den på vilken dator som helst. Och bäst av allt är att Svchost Viewer är en open source-applikation, så det finns inga initiala kostnader.

Medan jag kommer att visa dig hur Svchost Viewer fungerar i Windows 7, notera att det också går bra i Windows XP och Windows Vista. (Kom ihåg att Svchost Viewer kräver att du har Microsoft .NET Framework installerat - 2.0 eller högre.)

Håll dig uppdaterad om de senaste tips och tricks från Microsoft Windows med TechRepublics nyhetsbrev om Windows Desktop, levererat varje måndag och torsdag.

Använda Svchost Viewer

När du startar Svchost Viewer kommer det att ta några ögonblick att skanna ditt system och sammanställa en lista över alla Svchost.exe-processer som det hittar. När detta är klart kommer du att upptäcka att alla Svchost.exe-processer visas i en trädstruktur på vänster sida av användargränssnittet, som visas i figur A. Under varje Svchost.exe-process ser du alla tjänster som körs under den. På höger sida finns en panel som visar alla typer av detaljerad information för det valda objektet.

Figur A

Svchost Viewer använder en trädstruktur för att lista alla Svchost.exe-processer som den hittar på ditt system.

Längst ner kan du hitta totaler. Som ni ser på mitt exempel-system finns det 13 Svchost.exe-processer som kör 60 tjänster.

Om du fokuserar på panelen Svchost Information till höger, som visas i figur B, kan du hitta information om själva Svchost.exe-processen. Till exempel kan du se dess PID-nummer (Process Identifier), som, som du kanske kommer ihåg, kan användas för att specifikt identifiera varje Svchost.exe-process på Windows Task Manager's Services-flik. Du kommer också att se hur mycket minne Svchost.exe-processen använder liksom mängden data som nyligen har skrivits och läst.

Figur B

På Svchost Information-panelen kan du hitta information om själva Svchost.exe-processen.
Om du väljer någon av tjänsterna i trädet kommer panelinformationen till höger att fyllas i, som visas i figur C. Som du kan se, visar den här panelen tjänstens namn, dess startläge, dess status samt tjänstens möjlighet att pausas eller stoppas. Beskrivningen identifierar specifikt tjänsten.

Figur C

När du väljer en tjänst som körs under en Svchost-process kommer du att kunna hitta mycket detaljerad information om den specifika tjänsten.
För att utföra mer avancerade åtgärder klickar du bara på Servicekontroll-menyn på menyraden, som visas i figur D. När du gör det blir du ombedd att svara på en UAC. När Svchost Viewer körs i administratörsläge kan du dra ner menyn Verktyg, som visas i figur E, och starta Windows: s ursprungliga tjänstverktyg, där du kan utföra ett brett utbud av tjänstrelaterade operationer, till exempel att stoppa en tjänst eller ändra sitt startläge.

Figur D

Om du klickar på menyn Service Control på menyfältet uppmanas du att svara på en UAC.

Figur E

När Svchost Viewer körs i administratörsläge kan du starta Windows: s ursprungliga tjänster.

Du kan också låta Svchost Viewer skapa en rapport som visar alla Svchost.exe-processer och tillhörande tjänster.

Vad är din uppgift?

Har du använt Windows Task Manager-funktioner för att spåra detaljer om körningsprocesser? Tror du att ett verktyg som Svchost Viewer skulle vara mer användbart? Som alltid, om du har kommentarer eller information att dela om detta ämne, vänligen ta dig en stund till TechRepublic Community Forums och låt oss höra från dig.

© Copyright 2020 | mobilegn.com